Hoşgeldiniz  


DepresyonDepresyon; sık görülen ve bireysel ve toplumsal maliyeti yüksek olan bir psikiyatrik bozukluktur. Depresyon hastalarında yaşam kalitesi birçok alanda bozulmaktadır. Depresyonun sıklığının ve yaygınlığının en geniş aralıkta 20-50 yaşları arasında pik yapar ve ortalama başlangıç yaşı 20-30’dur.

Tanı Nasıl Koyulur


İki haftalık dönem boyunca, aşağıdaki belirtilerden en az beşinin görülmesi gerekmektedir.

Bu belirtiler klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.

Depresyonun Klinik Seyri


Depresif dönemler genelde sinsi başlar. İştahsızlık, halsizlik, çabuk yorulma gibi bedensel belirtiler kliniğe hakim olduğu için ilk aşamada psikiyatri dışı hekimlere başvuru sıktır. Tedavi edilmemiş bir depresif atak yaklaşık 6-13 ay kadar sürmektedir. . Atak sayısı arttıkça bir sonraki yineleme riski artmaktadır. İleri yaşlardaki depresyonlar, psikotik özelliklerin olması başka bir psikiyarik hastalığın eşlik etmesi durumunda tekrarlama riski daha fazladır. Depresyonun klinik seyrinde kötü gidiş faktörleri aşağıda sıralanmıştır.

Kötü gidiş faktörleri


Depresyonun Nedenleri


Depresyon, birçok faktörle ilişkili olarak ortaya çıkabilen bir tablodur. Olumsuz çocukluk yaşantıları, stresli yaşam olayları, zayıf sosyal ilişkiler, düşük benlik saygısı gibi bileşenlerden oluşan psikososyal faktörler ile genetik faktörler ve kimyasal ileticilerdeki düzensizlikler gibi birçok faktörün çeşitli oranlarda yaptıkları katkılar depresyonun etyolojisinde rol oynamaktadır. Depresyonun ortaya çıkışını açıklamaya yönelik öne sürülen görüşlerden bazıları şunlardır:

Genetik: Özellikle birinci derece akrabalarda depresyon öyküsü

Beyin biyokimyasındaki değişiklikler


Nöroendokrin nedenler: Depresyonda, hipotalamo-hipofiz-adrenal (HPA) ve tiroid (TRH-TSH) aksında sorunlar

Biyolojik ritmde (uyku- uyanıklık ritmi) bozukluklar


Depresyonun Tedavisi


Depresyon tedavi edilebilen bir hastalıktır. Tedavide ilk seçenek İLAÇ TEDAVİSİ (antidepresan) ve/veya PSİKOTERAPİ’dir. Uygun ilaç, uygun dozda ve uygun sürede verilmelidir. Antidepresan tedavisi en az 6 ay olmak üzere sürdürülmelidir. Tekrarlayan depresyonda bu süre daha uzundur. İlaç tedavisinin ytanında mutlaka Bilişsel Davranışçı Terapi’dir.

Paylaş

Facebook Twitter Google+